BOZP a požární ochrana v Opavě a okolí


HLAVNÍ STRANA
BOZP A PO
DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ
POŽÁRU - DZP
KONTAKTNÍ INFORMACE ŠKOLENÍ VZV

Mgr. Jiří Gacek

tel.: 731 596 197

e-mail: jiri.gacek@email.cz

IČ: 764 119 40
DIČ: CZ6806240001

osoba odborně způsobilá v prevenci rizik – BOZP

č. osvědčení: ROVS/1105/PREV/2022

osoba odborně způsobilá v požární ochraně

č. osvědčení: Z - OZO - 45/2011

instruktor obsluh motorových manipulačních vozíků

č. certifikátu: IR 331

DOKLADY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Zpracování odborné dokumentace v oblasti BOZP a požární ochraně by měla vždy provádět osoba s dostatečnými znalostmi a také s odpovídající zkouškou z odborné způsobilosti.

Bezpečností práce a požární ochranou se zabývám již několik let, níže naleznete odpovídající doklady.


Odborná způsobilost BOZP
BOZP onclick fullscreen
Odborná způsobilost PO
PO onclick fullscreen
Instruktor manipulačních vozíků
MMV onclick fullscreen MMV onclick fullscreen