BOZP a požární ochrana v Opavě a okolí


HLAVNÍ STRANA
BOZP A PO
DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ
POŽÁRU - DZP
KONTAKTNÍ INFORMACE ŠKOLENÍ VZV

ŠKOLENÍ VZV


Školení obsluh VZV, případně jiných motorových vozíků provádím v prostorách provozovatele. Uchazeči jsou školení z legislativy a norem vztahujících se k provozu VZV. Při školení jsou probírány zásady správné manipulace, zakázané manipulace, rozbor nejčastějších příčin nehod s použitím názorných obrázků a videí apod.


ZÁKLADNÍ PROGRAM ŠKOLENÍ VZV


  • Základní předpisy v oboru, jejich změny a novelizace:
  • ČSN 26 8805, ČSN 26 9030, ČSN 26 9010
  • OS MV-P09 Obecná pravidla používání motorových manipulačních vozíků
  • Povinnosti účastníků provozu motorových manipulačních vozíků
  • Rozbor příčin úrazů, poruch a havárií v provozu motorových manipulačních vozíků
  • Informativní zkušební test

Program školení lze rozšířit o Vaši interní dokumentaci vztahující se k manipulační technice a skladování.

Doklady o odborné způsobilosti naleznete v záložce Kontaktní informace.