BOZP a požární ochrana v Opavě a okolí


HLAVNÍ STRANA
BOZP A PO
DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ
POŽÁRU - DZP
KONTAKTNÍ INFORMACE ŠKOLENÍ MANIPULAČNÍCH
VOZÍKŮ

ŠKOLENÍ OBSLUH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

Školení obsluh motorových vozíků provádím v prostorách provozovatele. Uchazeči jsou školení z legislativy a norem vztahujících se k provozu vysokozdvižných a jiných manipulačních vozíků. Při školení jsou probírány zásady správné manipulace, zakázané manipulace, rozbor nehod s použitím názorných obrázků a videí.

Školení nabízím pro tyto třídy a druhy manipulačních vozíků:
  • Třída I. – Elektrické vozíky.
  • Třída II. – Vozíky se spalovacím motorem.
  • Druhy – A, B, C, D, E a W1.

Doklady o odborné způsobilosti naleznete v záložce Kontaktní informace.